ghoomar song download

ghoomar song download

घूमर रमवाने आप पधारों सा

आवो जी आवो जी

पधारों सा गुमराड़ी खेलबा ने

बलम थारो घुरार घुरार गुर्रावे

आज म्हारो जिवडो घनो हिचकावे

ओ घबरावे मन में भावे

म्हारों बदीलो भंवर मन भावे

चमक चं बाजे पायल बाजे

बाइसा खेले

छमक छमक घुंघरू बाजे रे

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

ghoomar song download video pagalworld

ghoomar song download

छमक छमक घुंघरू बाजे रे

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

कनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर
घुमर घुमर घुमे
हां घुमर घुमर घुमे
ओ रलक रीत सब जग की छोड़ कर
ढोला वाले ठाठ
घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमे रे
घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमे रे
ghoomar song download

ghoomar song download video pagalworld

 

म्हारी सारी काया बोले

ढोला जी की छाया बोले

मन की घुमर जब भी बोले

सूनेपन में नेहला फरके

ढोला वाले ठाठ घुमर

घुमर घुमर…

ghoomar song download

ghoomar song download video pagalworld

 

घूमर रमवाने आप पधारों सा

आवो जी आवो जी

पधारों सा गुमराड़ी खेलबा ने

बलम थारो घुरार घुरार गुर्रावे

आज म्हारो जिवडो घनो हिचकावे

ओ घबरावे मन में भावे

म्हारों बदीलो भंवर मन भावे

चमक चं बाजे पायल बाजे

बाइसा खेले

ghoomar song download

छमक छमक घुंघरू बाजे रे

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

आओ सा गुमराड़ी खेलबा ने

कनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर
घुमर घुमर घुमे
हां घुमर घुमर घुमे
ओ रलक रीत सब जग की छोड़ कर
ढोला वाले ठाठ
घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमे रे
घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमर घुमे रे
ghoomar song download

Searches related to ghoomar song download video pagalworld

Leave a Reply